Yarına kim kalacak

“Bir grup psikoterapisi olan psikodramanın kurucusu J.L.Moreno’ya göre, biyolojik evrende doğal bir ayıklanma vardır. Ancak güçlü olanlar tutunabilirler, çevrelerine ayak uydurabilenler varlıklarını sürdürebilirler, yarına kalabilirler. Uyum sağlayamayanlar, tutunamayanlar ise, sahneden çekilirler. Bu durum insanlar için de geçerlidir. Toplumda yalnız kalanların, kişilerarası etkileşim örüntüleri içinde dezavantajlı durumda olanların yarına kalma şansları fazla değildir. Ancak bizler sosyometriden yaralanabilirsek, sosyometri kapsamındaki tedavi edici teknikleri kullanabilirsek, yarına herkes kalabilir.Eğer sosyometrinin ilkelerini dikkate alır, özellikle psikodramadan yaralanırsak, toplumlarda yalnız kalmış ya da itilmiş kişilerin ruhsal açıdan gelişmeleri ve dolayısıyla da içinde bulundukları dezavantajlı durumdan kurtulabilmeleri mümkün olur. Bu açıklamadan yalnızca, psikoz, nevroz’gibi teşhisler konmuş kişilerin psikodrama yoluyla tedavi edilmeleri durumunda insanlığın kurtarılacağı sonucu çıkarılmamalıdır. Yarına ulaşamama tehlikesi bütün insanlar için söz konusudur.Şöyle ki: Moreno’ya göre, insanın insanla birleşmesinden çocuklar, insanın doğa ile birleşmesinden ise robotlar ortaya çıkar. Robotlarla çocuklar arasında önemli bir farklılık vardır. Robotlar insanlar/çocuklar gibi spontan ve yaratıcı olma şanslarına sahip değillerdir. Spontan ve yaratıcı olan insanlar gelişme, üretme,dünyada tutunma dolayısıyla da yarına kalma şansına sahiptirler. Oysa robotlar kendi başlarına yarına kalmayı beceremezler. Fakat ne yazık ki insanlar,sahip oldukları spontanlık ve yaratıcılığı kaybetmektedirler. Makineyi yaratan insan,giderek makinenin kölesi olmuştur. Robotu yaratan insan robotlaşmıştır.Spontanlık ve yaratıcılıklarını kaybederek robotlaşan insanların ise, toplumda ve dünyada tutunma şansları azalmaktadır. İşte Moreno’ya göre sosyometrinin amacı,insanların spontanlıklarını ve yaratıcılıklarını kullanmalarına yardımcı olmak ve böylece onların yarına kalma şanslarını artırmaktır.”

ALINTI -sosyometri ve psikodrama

X